Firma METAL-DACH  Sp z o.o.  realizuje projekt inwestycyjny w ramach dofinansowania z Regionalnego  Programu Operacyjnego  – Lubuskie 2020, działanie 1.5 Rozwój sektora MŚP Poddziałanie 1.5.1. Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne.

Tytuł projektu:

„Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania systemów rynnowych z wykorzystaniem elastycznych systemów produkcji”

Projekt zakłada wdrożenie własnej technologii będącej wynikiem prac rozwojowych i zgłoszonej do patentu w zakresie procesu technologicznego kształtowania i spawania wzdłużnego cienkościennych rur i profili ze stopów metali nieżelaznych oraz stali kwasoodpornej o strukturze austenitycznej produkowanych z taśm zwijanych jako materiałów o wysokiej odporności korozyjnej.

Wdrożenie powyższej technologii pozwoli uzyskać produkty jakościowo lepsze, obniży koszty produkcji, umożliwi w pełniejszym stopniu podejście do indywidualnych oczekiwań klienta, ograniczy odpady, umożliwi stosowanie w procesie technologicznym materiałów o zróżnicowanych właściwościach, poprzez wysoki stopień zintegrowania węzłów technologicznych i rozbudowany moduł sterowania procesem technologicznym.

Przede wszystkim umożliwi produkcje wyrobów jednakowych w jednakowej jakości i precyzyjnym wykonaniu co nie jest możliwe w obecnej technologii bazującej na modelu rozproszonym. Powyższe działanie jest innowacją technologiczną – pierwszą taką realizacją w przemyśle. Metoda ta polega na zastosowaniu, nie stosowanej dotychczas metody śledzenia strefy spawu w bliskiej odległości od źródła i jego korekcji dzięki zastosowaniu precyzyjnej korekty x-y. Metoda ta nie ma zastawania w Polsce jak również w Europie, również w kraju nie produkuje się rur wzdłużnie spawanych dla stopów metali nieżelaznych (Zm-Ti, Al., Cu).

Rezultatem projektu jest- wprowadzenie innowacyjnych produktów z przeznaczeniem dla systemów rynnowych dla klientów krajowych i zagranicznych tj:

  • Rury cienkościenne wzdłużnie spawane,
  • Kolanka do systemów rynnowych wzdłużnie spawane,
  • Wylewki do systemów rynnowych wzdłużnie spawane,

Wymienione wyroby wykonywane będą ze stopów metali nieżelaznych oraz stali austenitycznej

według danych jakie posiada wnioskodawca jednoznacznie należy uznać, iż są one udoskonaleniem istniejących produktów na rynku a nowym wyrobem dla firmy. Istotnymi cechami będą wytrzymałość połączeń, wytrzymałość zmęczenia na naprężenia termiczne, wielkość odkształceń, stan powierzchni.

 Wartość realizowanej inwestycji wynosi 6 880 620, 00 PLN, wkład Funduszy Europejskich wynosi 38,48 % i pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Partnerzy: